drukuj

Nie szukaj daleko, przekaż jeden procent swojego podatku zamojskim organizacjom pożytku publicznego

PIT

Jeden procent podatku można przekazać przy wypełnianiu formularza PIT za 2011 rok

Fot. Jacek Świerczyński

Ruszyła właśnie zainicjowana przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych akcja „1 % od nas – 1 % dla nas. Mieszkańcy Zamojszczyzny zamojskim Organizacjom pożytku publicznego.
Nadszedł nowy 2012 rok, a wraz z nim okres rozliczania podatków za rok 2011. Jest to okazja dla nas, mieszkańców Zamościa i powiatu do wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego poprzez odpis na ich rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT.

Środki uzyskane w ten sposób wspomogą finansowo organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia i fundacje), które realizują wiele cennych działań, wpływają na rozwój i lepszą jakość życia społeczności lokalnych, a także na kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców.

Przekazując 1 procent podatku organizacjom działającym na naszym terenie sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy, pomagać w rozwiązywaniu naszych problemów, a tym samym przyczyniać się do rozwoju regionu.

W Zamościu zarejestrowane są 303 organizacje, z czego 21 ma status OPP (organizacji pożytku publicznego). Właśnie te 21 organizacji można wspomóc 1.%.

Działają one na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i ubogich, dbają o środowisko, organizują dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijają ich pragnienia i pasje. Naprawdę warto wesprzeć finansowo solidne i sprawdzone zamojskie organizacje, ponieważ pomagają rozwiązywać codzienne problemy i najlepiej znają potrzeby mieszkańców.

Akcję, której głównym celem jest rozpopularyzowanie przekazywania 1% podatku dla organizacji z regionu, zainicjowało Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych przy poparciu Urzędu Miasta Zamość, Starostwa i mediów. W ramach kampanii pojawią się plakaty, informacje w mediach i na stronie www.zfis.pl . Wszędzie będzie można znaleźć aktualny wykaz organizacji OPP.

Jak przekazać nasz 1% ?

Krok 1: Najważniejszą decyzją przy przekazaniu 1% podatku jest wybór organizacji oraz zapamiętanie jej numeru KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego).

Krok 2:

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy 1% przekazać.

Krok 3:

Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki. Oprócz numeru KRS wpisujemy także kwotę 1% podatku należnego oraz w rubryce „cel szczegółowy" np. oddział/koło w Zamościu. Jest to ważne w przypadku organizacji posiadających KRS centralnie. Podatnik przekazujący 1% ma prawo (ale nie musi) wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) obdarowanej organizacji. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej fundacji czy stowarzyszenia.

Pamiętajmy, sami decydujemy o tym, z kim chcemy podzielić się swoim jednym procentem. I - podzielmy się, to naprawdę nic nie kosztuje!

Zamojskie organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać 1 procent swojego podatku

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem"
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6 A
tel. 84 639 33 11, 84 627 14 38
0000057364

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna"
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 13
tel. 84 639 20 21
0000028072

3. Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki"
22-400 Zamość, ul. Kolegiacka 16
0000070766

4. Stowarzyszenie „Sercu z Pomocą"
22-400 Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10
tel. 84 677 34 30
0000135017

5. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi"
22-400 Zamość, ul. W. Reymonta 11
tel. 84 638 03 08
0000071988

6. Klub Strzelectwa Sportowego „VIS"
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 82
tel. 503 365 600
0000208145

7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Orlicz Dreszera 14
tel. 84 639 23 58
0000044273

8. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
„Wszyscy Razem"
22-400 Zamość, ul. Śląska 45 A
tel. 84 639 25 25
0000070740

9. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej
22-400 Zamość, ul. Akademicka 8
tel. 84 627 13 60
0000216734

10. Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Nadzieja" im. Dobrego Pasterza
22-400 Zamość, ul. Ks. F. Zawiszy 10
tel. 84 641 12 63
0000280686

11. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca"
22-400 Zamość, ul. Boh. M. Cassino 12/12
tel. 601 178 987
0000216888

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
22-400 Zamość, ul. Koszary 60
tel. 84 638 58 47
0000027592

13. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych 22 – 400 Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10/103
tel. 602 461 937
0000049628
Cel szczegółowy: Zamojski Oddział Rejonowy

14. Polski Czerwony Krzyż 22 – 400 Zamość, ul. Św. Piątka 24
tel. 84 639 27 11
0000225587
Cel szczegółowy: Oddział Zamość

15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
22 – 400 Zamość, ul. Orlicz Dreszera 2
tel. 84 627 09 31
0000069581
Cel szczegółowy: Koło Zamość

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
22 – 400 Zamość, ul. Staszica 37
84 638 57 10
0000269216
Cel szczegółowy: Oddział Zamość

17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
tel. 84 638 68 57; 667 023 111
000037573
Cel szczegółowy: koło terenowe nr 1 w Zamościu

18. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum „Santa Galla"
22-400 Zamość, Łabuńki Pierwsze
tel. 84 616 73 41; 84 616 73 42
0000076900

19. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
22 – 400 Zamość, Płoskie 374
tel. 84 631 41 64
0000070913

20. Związek Harcerstwa Polskiego
22-400 Zamość ul. Rynek Wielki 5
tel. 84 638 40 80
0000094699
Cel szczegółowy: Komenda Hufca Zamość

21. Aeroklub Polski 22-400 Zamość
Lotnisko Mokre 115
tel. 84 616 92 59
0000122672
Cel szczegółowy: Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Zdjęcia

  • PIT
redakcja
Autor:redakcjagg: GG1765606

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze
Polka_M
Polka_M wt., 2012-01-17 13:43

Fajnie, że jest taka

Fajnie, że jest taka ściągawka

Pola